Rosenkranskorståg för Fosterlandet

Vår intention lyder: Att vi genom den Obefläckade Gudsmoder Maria ber för vårt Fosterlands trohet jämte Gud, korset och Evangeliet.

Varje deltagare tar på sig att dagligen be Rosenkransen i denna intention, åtminstone ett mysterium. Man kan lägga till intentionen till någon annan som man kanske redan har och ber för på Rosenkransen.

måndag 7 april 2014

Maria kommer att försvara världen från en fullständig undergångRosenkranskorståg för Fosterlandet
Detta är ett lekmanna initiativ.

 Vår intention lyder: Att vi genom den Obefläckade Gudsmoder Maria ber för vårt Fosterlands trohet jämte Gud, korset och Evangeliet.
Varje deltagare tar på sig att dagligen be Rosenkransen i denna intention, åtminstone ett mysterium. Man kan lägga till intentionen till någon annan som man kanske redan har och ber för på Rosenkransen.

Rosenkranskorståget för Fosterlandet påbörjades den 15 juni 2011 (i Polen) men nu har tiden kommit för andra nationer att ta sig an Rosenkranskorståget för det egna Fosterlandet.


Vi tror att den kommer att vara verksam, så som alla andra bönekorståg vilka vi känner till: Lepanto, Österrike, Filipinerna, Columbia samt nyligen i Ungern. 
Vi har tagit föredöme av Ungern (över 100 000 bedjande deklarerade personer för sitt Fosterland), som avsade sig postkommunistiskt och liberal modell för landets uppbyggnad. Ungern vände tillbaka till Europas kristna rötter och bygger nu sin framtid grundat på Gud. Detta är vad som önskas av polacker samt andra nationer – att återvända till Gud.
„Maria kommer att försvara världen från en fullständig undergång, och Polen kommer inte att sänka ned Himmelens Drottnings fana.” – Polens Primas, kardinalen August Hlond (1881-1948).
Likt i Ungern samlas det deklarationer beträffande anslutning till Rosenkranskorståget. Hittills har man räknat över 115 000 deltagare i Polen, trots att många fler ber för Polens räddning än vad som finns deklarerat officiellt.
Rosenkranskorståget befinner sig under andligt beskydd utav Paulinerna i Czestochowa.
Inom ramarna av Rosenkranskorståget organiseras det olika verksamheter: 
- Mässa för Fosterlandet
- En gång i månaden nattlig vaka framför Svarta Madonnan i Czestochowa.
- Varje månad tågas det genom Gamla Staden i Warszawa. Numera har detta spridit sig till även andra städer. Detta i botgöringssyfte. 
- I mars månad 2012 hade man installerat 200 stora Billboards över hela Polen med förbön till Maria: ” Maria, Polens Drottning rädda oss från fördärvet.”
Under dessa förböner går man tillbaka till Kardinal Stefan Wyszynskis samt Kardinal August Hlonds lära. I dessa tider är Polen åter i behov av dessa ord från våra stora patrioter.
Kardinal August Hlond: „ Det enda vapen som Polen kan nyttja och vinna med. Är Rosenkransen”.
Kardinal Stefan Wyszynski: „Segern, när den kommer, så kommer den att vara Heliga Marias.”
Taget från Kardinal August Hlonds undervisning, som i 1948 förespråkade en Mariansk union.
”Polen kommer inte att vinna med vapen, utan genom bön, bot och stor kärlek till sin nästa i Rosenkransen.”
Biskopen Waclaw Depo (Częstochowa), som blev den förste biskopen som anslöt sig till Rosenkranskorståget, är dess beskyddare.
Många biskopar (17) har deklarerat deras anslutning till Rosenkranskorståget.
Särskilt stöd till initiativets utbredning från själva början ägnas åt biskopen Andrzej Dziega.